. . . od projektu do obiektu

POMIAR

WYCENA

NADZÓR

Jesteśmy firmą projektowo - budowlaną.


NASZA OFERTA OBEJMUJE PROJEKTOWANIE ORAZ BUDOWĘ OBIEKTÓW:


przemysłowych

użyteczności publicznej

handlowo – usługowych

biurowych

mieszkaniowych

rolniczych

sportowych

Oferujemy całościowe prowadzenie procesu inwestycyjnego, sporządzenie projektów budowlanych oraz wykonawczych, a także pełną realizację budowy obiektu. Specjalnością naszej firmy jest prowadzenie całości procesu inwestycyjnego począwszy od wykonania projektu przez naszą firmę lub zoptymalizowania projektu z którym przychodzi Klient aż po realizację budowy. Służymy naszym Klientom swoją wiedzą, doradztwem oraz wsparciem na każdym etapie realizacji projektu lub budowy.

kompleksowe działania projektowo – inwestycyjne

projekty budowlane oraz wykonawcze konstrukcji budowlanych

optymalizacja i sprawdzanie projektów budowlanych
i wykonawczych

projekty lekkich obudów (płyta warstwowa, blachy trapezowe, kasety itp)

kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych

ekspertyzy i opinie techniczne

inwentaryzacje istniejących obiektów budowlanych

doradztwo przy realizacji konstrukcji budowlanych
i inżynierskich

Nasze projekty oraz realizacje wykonuje doświadczona kadra inżynierów budownictwa dbająca o wysoka jakość świadczonych usług, konkurencyjne ceny oraz terminowość. W projektowaniu skupiamy się na wykorzystaniu nowoczesnych i jednocześnie bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych oraz dbałości o optymalizację kosztów.

Oferujemy także obsługę całego procesu inwestycyjnego w charakterze Generalnego Wykonawcy zaczynając od koncepcji, przez projekt budowlany aż do zakończenia budowy.

Prześlij do nas swoje zapytanie lub zadzwoń! Zaproponujemy Ci konkretne i korzystne rozwiązania dla Twojego obiektu.

Zakres kompleksowych działań projektowo-inwestycyjnych to:


sprawdzanie stanu prawnego terenu i jego przydatności pod inwestycje

koncepcja architektoniczna

uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

przygotowanie wniosków do uzyskania warunków technicznych od dostawców mediów dla terenu pod planowaną inwestycję (prąd, woda, gaz, ścieki itp.)

badania geotechniczne (określających warunki gruntowo-wodne dla ternu pod planowaną inwestycję), mapy do celów projektowych dla terenu pod planowaną inwestycję

wielobranżowy projekt budowlany

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

przygotowanie materiałów przetargowych

wykonanie wstępnego zestawienia kosztów inwestycji

współdziałanie z inwestorem przy negocjacjach z wykonawcami

projekt wykonawczy

nadzory autorskie i inwestorskie

organizacja odbiorów końcowych

Wybór działki to jedna z najważniejszych decyzji przy budowie budynku, która znacząco wpływa na prawidłowe i wygodne użytkowanie przez wiele kolejnych lat. Dlatego warto dobrze zaplanować jej zakup. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze kryteria przy wyborze działki.

1. Lokalizacja działki

Działki w lepszej lokalizacji, posiadające dostęp do większej ilości mediów, będą droższe, i odwrotnie. Warto zwrócić szczególną uwagę na podejrzanie niską cenę. Należy wtedy sprawdzić jakie projekty inwestycyjne są planowane w okolicy naszej działki.

2. Kształt i rozmiar działki

Optymalny kształt działki to kwadrat lub prostokąt o min. szerokości 15 m; trójkątne bądź trapezowe kształty mogą utrudniać wpisanie budynku w działkę;

3. Dostęp do mediów

Idealny dostęp do mediów to: energia elektryczna, woda, gaz, kanalizacja, ale w praktyce rzadko są dostępne wszystkie te media. Do użytkowania wystarczające jest, aby działka posiadała dostęp do prądu. Pozostałe media można zorganizować w inny sposób. Przykładowo, jeśli w danej chwili nie ma dostępu do miejskich wodociągów, można wywiercić własną studnię, szambo, a w przypadku braku dostępu do gazu można wykorzystać pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne.

4. Zalesienie działki

Wiąże się zwykle ze zmniejszeniem powierzchni zabudowy i formalnościami z odlesieniem.

5. Rodzaj gruntu budowlanego

Przed wyborem działki pod budowę należy sprawdzić, czy grunt jest nośny (np. torf utrudnia i podnosi koszty budowy), na jakiej głębokości jest poziom wody gruntowej. W przypadku wątpliwości warto skorzystać z pomocy specjalistów i wykonać badania geologiczne.

6. Ukryte instalacje

Warto także sprawdzić, czy przez działkę nie przebiegają widoczne lub niewidoczne, podziemne instalacje. Nie muszą stanowić one od razu problemu, ale zazwyczaj są wymogi minimalnych odległości budowanego domu od takich instalacji.

7. Sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania

Konieczne przy zakupie działki budowlanej wydaje się być sprawdzenie, jakie możliwości daje działka od strony prawnej. Dzisiaj na większości terenów budowlanych występują już miejscowe plany zagospodarowania. W takim przypadku konieczne jest sprawdzenie w Urzędzie Gminy, co na danej działce możemy zbudować. Wypis z miejscowego planu będzie regulował powierzchnię zabudowy, ilość możliwych kondygnacji, kąt dachu oraz możliwość zbudowania budynku o tzw. nowoczesnej architekturze.

8. Indywidualne warunki zabudowy

Jeśli na danym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy wystąpić do Gminy o warunki zabudowy. Są one ustalane indywidualnie dla danego projektu. Procedura budowy budynku w takim przypadku wydłuża się o ok. 3 miesiące. Warunki zabudowy mogą zdeterminować rodzaj i styl wybranego projektu domu.

Budowa budynku to złożony proces, który można podzielić na etapy. Pierwszym jest wybór działki, na której będzie stać Państwa przyszły budynek. Kolejnym jest wybór projektu.

1. Indywidualny projekt przygotowany przez naszego architekta

Gdyby nie posiadali Państwo jeszcze projektu budynku, zachęcamy do zaprojektowania go przez naszego architekta. W zależności od Państwa preferencji możemy zaproponować architekta specjalizującego się w tradycyjnej architekturze, nowoczesnej czy też rezydencjach.

2. Indywidualny projekt przygotowany przez architekta zewnętrznego ze strony Inwestora

Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami zewnętrznymi. Jeżeli zależy Państwu na projekcie budynku stworzonym przez zewnętrznego architekta, zachęcamy do kontaktu z nami, w celu stworzenia projektu konstrukcyjnego, kosztorysu prac budowlanych. Wycenę budowy budynku wysyłamy bezpłatnie w ciągu kilku dni roboczych.

Bezpłatna wycena budowy budynku

Zachęcamy do szybkiej i bezpłatnej wyceny kosztów budowy budynku. Usługę oferujemy osobom, które posiadają już gotowy projekt lub zastanawiają się nad wyborem odpowiedniej firmy budowlanej. Nowe projekty budynków tworzymy wraz z kosztorysem całej budowy.

Dokumentacja, media

Kolejnym krokiem po zakupie działki i wyborze projektu jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz doprowadzenie przyłączy i mediów do budynku. Po podpisaniu umowy nasza firma zajmuje się tym kompleksowo, wyręczając Państwa we wszystkich kwestiach urzędowych. Zajmujemy się również formalnościami związanymi z odbiorem budynku do użytkowania.

W kwestii uzyskania pozwolenia na budowę, od czerwca 2015 r. są dwie możliwe ścieżki postępowania:

- zgłoszenie budowy

– to nowe rozwiązanie dotyczy budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli w sytuacji, w której dom nie jest uciążliwy dla sąsiadów. W pierwszej kolejności obszar oddziaływania ocenia architekt. Jeśli uzna on, że inwestycja nie będzie oddziaływała na działki sąsiednie, inwestor może wystąpić ze zgłoszeniem. Ostateczna decyzja jednak należy do urzędu – to urząd ocenia, czy inwestycja może oddziaływać na działki sąsiednie – jeśli uzna, że tak, zgłosi sprzeciw;

- standardowe uzyskanie pozwolenia na budowę

Skompletowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę trwa zwykle około 4 tygodni. Czas oczekiwania na wydanie zgody wynosi od 4 do 6 tygodni, w zależności od gminy.

W chwili uzyskania prawomocnej decyzji na budowę budynku, możemy rozpocząć prace.

Często na tym etapie inwestorzy uzyskują środki finansowe na budowę w formie kredytu bankowego. Dla naszych Klientów przygotowujemy wymagane przez bank kosztorysy i inne dokumenty.

1. Gaz

Warunkiem wykonania przyłącza gazowego na terenie działki jest przygotowanie projektu instalacji gazowej oraz pozwolenie z gminy na jego wykonanie. Po uzyskaniu zezwolenia możemy dla Państwa wykonać podłączenie gazu do budynku.

2. Woda

W przypadku podłączenia wody do budynku procedura jest prostsza. Do granicy działki wodę doprowadzają Wodociągi Miejskie, instalując studzienkę wodociągową. Od studzienki do budynku wodę może dla Państwa podłączyć nasza firma. W tym przypadku nie jest konieczny projekt instalacji ani pozwolenie. W sytuacji braku możliwości podłączenia się do wody miejskiej, możliwa jest opcja samodzielnego wykonania studni.

3. Prąd

Procedura przyłącza prądu do granicy działki opiera się na umowie o dostawę prądu, która jest podpisywana z Zakładem Energetycznym na etapie pozwolenia na budowę. Do granicy działki prąd dostarcza gestor, natomiast przyłącze do domu jest wykonywane na etapie instalacji elektrycznej w budynku.

4. Kanalizacja

Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest prawdopodobnie najtrudniejszą formalnością. Wymaga podpisania umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji oraz wykonania projektu przyłącza. Podobnie jak w przypadku innych przyłączy, gestor wykonuje studzienkę przyłączeniową, a przyłącze na terenie działki wykonuje firma. W praktyce niewiele działek posiada dostęp do kanalizacji miejskiej. W związku z tym najczęściej montuje się szambo szczelne lub oczyszczalnie ekologiczne.

Paweł Dąbrowski
660 716 999
forma.budownictwo@gmail.com
Forma Budownictwo
             15-111 Białystok
              ul. Tysiąclecia P.P. 4
             NIP: 966-174-11-98